Ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά μαθήματα (διάρκειας 2 μηνών) και σεμινάρια (διάρκειας 2-3 εβδομάδων) εξ αποστάσεως, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  (31/07/2014)
Πρόσκληση ανέργων για συμμετοχή τους σε πρόγραμμα διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην απασχόληση  (21/02/2013)
Σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους  (19/12/2012)
Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  (19/10/2010)
Σεμινάριο με θέμα:Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα-Μεσογειακή Διατροφ  (16/02/2010)
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα επισιτιστικά  (17/07/2009)
Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (19/04/2019)
Διοργάνωση σεμιναρίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου FRESH WAYS με τίτλο "Σύγχρονες μορφές διεθνούς εμπορίου φρέσκων αγροτικών προϊόντων" (26/09/2019)
Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 8 ωρών με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» στις 23-24 Οκτωβρίου 2019 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (08/10/2019)
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας προγραμματίζει την υλοποίηση των σεμιναρίων πιστοποίησης του ΕΦΕΤ σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Καναλάκι (04/12/2019)