18/10/2019 - Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
18/10/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη των Εξωτερικών Υπηρεσιών παραγωγής έντυπου υλικού του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET
18/10/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών παραγωγής πληροφοριακού υλικού για την τροφοδότηση του website και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου FRESH WAYS
18/10/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών συλλογής δειγμάτων τοπικών ποικιλιών λαδιού στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET
18/10/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και τροφοδότησης με πληροφορίες του web-site του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (CPV:72400000-4), στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 2 του έργου με τίτλο: “Certificatio
14/10/2019 - Στο συντονιστικό Συμβούλιο Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας - Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ορίστηκε ως μόνιμο μέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Ιωάννης Μπούρης
10/10/2019 - Στο Συνέδριο του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC το Επιμελητήριο Πρέβεζας
09/10/2019 - Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας, κ. Ιωάννης Μπούρης, συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ Eurochambres, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2019
08/10/2019 - Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 8 ωρών με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» στις 23-24 Οκτωβρίου 2019 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
26/09/2019 - Διοργάνωση σεμιναρίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου FRESH WAYS με τίτλο "Σύγχρονες μορφές διεθνούς εμπορίου φρέσκων αγροτικών προϊόντων"