24/02/2020 - 15 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τους «Φορολογικούς Κατοίκους Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
24/02/2020 - Με τη χρήση προτύπου καταστατικού η σύσταση Α.Ε. μέσω e-ΥΜΣ ή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων
20/02/2020 - Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020
20/02/2020 - Καταργείται από φέτος η ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών για τις επιχειρήσεις
18/02/2020 - Οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων
13/02/2020 - Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Ιωάννης Μπούρης
11/02/2020 - Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
11/02/2020 - Αποσύρονται οι μη συμβατές ταμειακές μηχανές έως τέλος Μαΐου 2020
03/02/2020 - Διαδικασίες και υποχρεώσεις εργοδοτών προς την Επιθεώρηση Εργασίας και Π/Σ Εργάνη
29/01/2020 - Νέες διατάξεις του νόμου 4635/2019 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε.