03/10/2022 - Ενημέρωση Επιμελητηρίου Πρέβεζας: Κατοχύρωση Επωνυμίας – Διακριτικού Τίτλου.
03/10/2022 - Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022.
30/09/2022 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
28/09/2022 - Ενημέρωση Επιμελητηρίου Πρέβεζας: «Ατομικές επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.» .
27/09/2022 - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από 1η.11 έως 30.11.2022 η απογραφική διαδικασία - Από 1η.10.2022 η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4.
27/09/2022 - Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν το Τέλος Επιτηδεύματος για το 2022- Οι προϋποθέσεις.
27/09/2022 - To Επιμελητήριο Πρέβεζας στο συνέδριο του Cluster Τουρισμού που διοργανώθηκε από το ICC Women Hellas.
23/09/2022 - Από 31.10.2022 τα πρόστιμα μη διαβίβασης λιανικών ΦΗΜ στο esend.
20/09/2022 - Ενημέρωση Επιμελητηρίου Πρέβεζας: «Διαγραφή μη υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ».
19/09/2022 - Ενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω μη ολοκλήρωσης εκκαθάρισης καθώς και αναβίωσής της - Η νέα διαδικασία.