Προκήρυξη διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (22/04/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (18/04/2019)
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (05/04/2019)
Προκήρυξη για τη πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (29/03/2019)
Περίληψη της 03/19 Διακήρυξης πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κρεάτων (28/03/2019)
Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ (19/03/2019)
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας (15/03/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας Ανάθεση Ελέγχου Οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας από ορκωτό ελεγκτή (14/03/2019)
Περίληψη της διακήρυξης για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας (18/02/2019)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες:"Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 του έργου με τίτλο: FRESH WAYS - Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products" (18/01/2019)