ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ , ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ (21/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ » (21/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ – 4 ης ΜΣΕΠ (21/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ , ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ » (20/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/23 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ (19/09/2023)
Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. (07/08/2023)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (07/08/2023)
Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου, ΑΔ: 6/2023 IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» (25/07/2023)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (22/06/2023)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (22/06/2023)