Ενημέρωση για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Πανεπιστημίου Πειραιώς να αναπτύξει ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά μαθήματα (διάρκειας 2 μηνών) και σεμινάρια (διάρκειας 2-3 εβδομάδων) εξ αποστάσεως, που οδηγούν σε πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Αναλυτικές πληροφορίες και περιγραφή του προγράμματος (το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία, και ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο) θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα http://ems.unipi.gr/


Το Πρόγραμμα αφορά άμεσα τα μέλη του Επιμελητηρίου σε τουριστικές περιοχές και έμμεσα όλους με συναφή μαθήματα και σεμινάρια πχ.  Μάρκετινγκ για Τουριστικά Καταστήματα και Εμπορία στον Τουρισμό, Διαχείριση Κόστους, Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Διαχείριση Social Media, κλπ.


Ειδικά για τα Επιμελητήρια , το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει:
Δωρεάν συμμετοχή (1) στο Πρόγραμμα για κάθε 5 συμμετοχές μελών του
Ειδικές τιμές και προσφορές για τα μέλη του:            

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 275 ευρώ  (από 350 ευρώ αρχική τιμή ανά μάθημα)
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:  70 ευρώ  (από  90 ευρώ αρχική τιμή ανά σεμινάριο)