ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΟΜΜΕΧ, πρόκειται να υλοποιήσει ειδικά σχεδιασμένο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - μέλη του, ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (υπό μορφή εργαστηρίου) που στοχεύει στην ενημέρωση, υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων - μελών του, μέσω της παρουσίασης τεχνικών διαχείρισης και παροχής πρακτικών συμβουλών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται  στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του ΕΟΜΜΕΧ και  θα έχει  διάρκεια 5 ώρες, δηλαδή, η θεματική ενότητα θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα απόγευμα.

               

 Πρόκειται για την ακόλουθη θεματική ενότητα:

1. ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ -   ΜΜΕ:   Αυτό-διάγνωση προβλημάτων και τεχνικές παρέμβασης


 το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • Eπιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις
  • Τεχνική αυτο-διάγνωσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης μέσα στην επιχείρηση (παρουσίαση εργαλείου αυτο-διάγνωσης και εκπαίδευση στην εφαρμογή του)
  • Τεχνικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων, όπου αυτά


     εντοπίζονται μετά  από την εφαρμογή του εργαλείου αυτο- διάγνωσης, στους τομείς :

  • των πωλήσεων
  • της χρηματοοικονομικής διαχείρισης
  • της κοστολόγησης
  • της διαχείρισης του προϊόντος
  • της τιμολόγησης
  • της διαφήμισης.Το παραπάνω εργαστήρι μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο επιχειρηματίες - μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας καθώς και συνεργάτες αυτών, δηλαδή μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης που ασχολούνται ενεργά με αυτή,  νέοι που πρόκειται να διαδεχτούν την επιχείρηση ή και εργαζόμενοι, κατόπιν επιθυμίας του εργοδότη-μέλους μας. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα παρακολούθησης θα απορρέει από μια συγκεκριμένη επωνυμία, καταχωρημένη στο μητρώο μελών του Επιμελητηρίου και αφού έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για να πραγματοποιηθεί το παραπάνω σεμινάριο, δεδομένου του κόστους για το Επιμελητήριο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων (20 άτομα).   Παρακαλούνται τα μέλη μας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής να είναι συνεπείς.    Ακύρωση συμμετοχών σε περίπτωση ανάγκης, τουλάχιστον δυο μέρες πριν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.


Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας και στα γραφεία μας (αρμόδια κα Τασούλη) και να την αποστείλουν με mail (info@prevezachamber.gr) ή με φαξ (26920 29283) στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Ώρες διεξαγωγής 16:00-21:00.

DOWNLOADS:
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 Καναλάκι (Αίθουσα Δημαρχείου Φαναρίου), αίτηση συμμετοχής
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 Πρέβεζα (Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου, αίτηση συμμετοχής
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 Φιλιππιάδα (Αίθουσα Δημαρχείου Φιλιππιάδος), αίτηση συμμετοχής