Η Διοικητική Επιτροπή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των εκλεγμένων αντιπροσώπων και επιμελείται τα καθημερινά θέματα του Επιμελητηρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ Πρόεδρος
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ Α΄ Αντιπρόεδρος
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΣ Β΄ Αντιπρόεδρος
4 ΜΗΝΑΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Γενικός Γραμματέας
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΗΣ Οικονομικός Επόπτης
6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων