Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 25/1994 (ΦΕΚ 21/Α/24-02-1994) και η ίδρυσή του αποτέλεσε σταθμό για την ανάπτυξη της περιοχής λόγω της σπουδαιότητας του Επιμελητηριακού θεσμού στη σύγχρονη Eυρωπαϊκή Oργάνωση.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ήρθε να συμπληρώσει το κενό που υπήρχε στην Περιφέρεια Ηπείρου όπου και λειτουργούσαν μόνο τα Επιμελητήρια των Ιωαννίνων, της Ηγουμενίτσας και της Άρτας. Με απόφαση του τότε Νομάρχη ορίστηκε προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, σκοπός της οποίας ήταν η  διεξαγωγή εκλογών. Πράγματι, τον Απρίλιο του 1994 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και σχηματίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι κατά σειρά διατελέσαντες Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας είναι:

  • Φώτιος Λαϊνάς 1994-2004
  • Απόστολος Μήτος  2005-2006
  • Ιωάννης Γιαμάς 2006-2008
  • Λεωνίδας Νταλαμάγκας 2008-2011
  • Ιωάννης Γιαμάς 2011-2018
  • Ιωάννης Μπούρης 2018 - έως και σήμερα