Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του και παρέχει σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών έναντι συνδρομής (άρθρο 75, παρ. 7 του Ν.4497/2017), με σκοπό την ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο των προσφερόμενων Ανταποδοτικών Υπηρεσιών το Επιμελητήριο παρέχει μεταξύ άλλων:

 • ενημέρωση  για αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα
 • υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των χωρών, την τόνωση και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας
 • πληροφόρηση για θέματα αγοράς-λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικών επιχειρήσεων
 • παρεμβάσεις προς φορείς για ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του
 • διοργάνωση σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας, σεμιναρίων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ), κλαδικών σεμιναρίων ή σεμιναρίων γενικότερης θεματολογίας
 • διοργάνωση ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων
 • διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
 • οικονομική ενίσχυση και επιχορήγηση πρωτοβουλιών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων-σωματείων που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας.
 • Έκδοση ψηφιακής υπογραφής
 • Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών μητρώου
 • Τήρηση ειδικών μητρώων (ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μεσιτών ακινήτων, εξαγωγέων)
 • στήριξη της τοπικής αγοράς μέσω διαφημιστικής καμπάνιας
 • ενημέρωση επιχειρηματικών εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων
 • παραχώρηση αίθουσας (ισόγειο) συνεδριάσεων σε μέλη και σε Επαγγελματικούς Φορείς
 • συνδιοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας
 • διοργάνωση έκθεσης Τοπικών Προϊόντων και Γαστρονομίας Ε.Π.