Αγαπητοί συνάδελφοι επιχειρηματίες, 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας μπορεί να αποτελέσει κέντρο σημαντικών πρωτοβουλιών και στρατηγικών δράσεων και να προσανατολισθεί στην εφαρμογή μιας πολιτικής με στόχο την επιβίωση της τοπικής επιχείρησης, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,την αύξηση της κερδοφορίας, τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.Οι χώροι των Επιμελητηρίων οφείλουν να είναι χώροι επεξεργασίας νέων ιδεών και πολιτικών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Το Επιμελητήριο, πρέπει να λειτουργεί για τον επιχειρηματία και τον τόπο μας.

Όραμα της νέας διοίκησης είναι να αποτελέσει:

-Εργαλείο σχεδιασμού και στήριξης της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης (τουρισμός, εμπόριο, μεταποίηση, υπηρεσίες,επαγγελματίες)
-Επιχειρηματικός και αναπτυξιακός σύμβουλος της αυτοδιοίκησης για έργα και υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας
-Διεκδικητής επίλυσης των προβλημάτων των επιχειρήσεων έναντι της πολιτείας (μείωση φορολογίας, απλοποίησης αδειοδοτήσεων, επιχορηγήσεις όλων των κλάδων επιχειρήσεων κλπ)

Στόχοι μας είναι: Η αναβάθμιση του ρόλου Επιμελητηρίου, η ανταποδοτικότητα στα μέλη μας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η συμμετοχή στην τοπική ανάπτυξη, το άνοιγμα στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και του εξωτερικού.

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Πρέβεζας

 

Ιωάννης Μπούρης