Αγαπητοί επισκέπτες του δικτυακού τόπου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σας καλωσορίζω στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου μας.


Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την επίδραση τους στην λειτουργία των επιχειρήσεων, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον δικτυακό αυτό τόπο με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου μας.

Αυτή η πρωτοβουλία μας αποτελεί το πρώτο βήμα στον παγκόσμιο ιστό του διαδικτύου. Πιστεύουμε ότι πλέον είμαστε σε θέση να εμπλουτίζουμε με καινοτόμες υπηρεσίες στοχεύοντας στην ανάδειξη των επιχειρήσεων μελών μας και της περιοχής μας.

 

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος