Υλοποίηση σεμιναρίου "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας" (05/03/2020)
Σεμινάριο COVID-19 & Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα (06/04/2020)
Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο που προσφέρει το ΕΕΔΕΓΕ, με θέμα: «Προετοιμάζοντας τους ανθρώπους μας για την επόμενη μέρα» (22/04/2020)
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως της 10 Μαΐου 2020 για το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης που αφορά όλους τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης (06/05/2020)
Πρόσκληση για κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (07/07/2020)
ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (11/09/2020)
Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων και ορθές καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές» στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “AUTHENTIC-OLIVE-NET” με κωδικό MIS 5003145 (15/06/2021)
Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων και ορθές καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές» στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “AUTHENT (01/07/2021)