ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (23/02/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ MΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑΣ FOB AKTION (23/02/2023)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για το έτος 2023 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν. 4412/2016, έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις υπηρεσ (01/02/2023)
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: "Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2023" (26/10/2022)
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 /22 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ » (25/10/2022)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023 (21/10/2022)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 15 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (05/08/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ (08/06/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ FOB AKTIO (19/05/2022)
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 04/22 του MY FOB AKTIOY για την συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου (13/04/2022)