Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη των Εξωτερικών Υπηρεσιών παραγωγής έντυπου υλικού του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (18/10/2019)
Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας καθώς και καυσίμων θέρμανσης-κίνησης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου (25/09/2019)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων 2019-20» του Δήμου Πρέβεζας (13/08/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (CPV: 80000000-4)στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3 του έργου “FRESH-WAYS - Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products”,με κωδικ (29/07/2019)
Διαγωνισμός για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2019-2020 (23/07/2019)
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο 1ο Ελληνικό ναυτιλιακό cluster “Maritime Hellas” (30/11/-0001)
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2019" του Δήμου Πρέβεζας (24/06/2019)
Προκήρυξη διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες και Κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας (20/06/2019)
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (07/06/2019)