Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση για το διαγωνισμό από τον παρακάτω σύνδεσμο.

DOWNLOADS:
Πρόσκληση