Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων νεοαποκτηθέντων εκτυπωτών του Δήμου Πρέβεζας (20/02/2020)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21” του Δήμου Πρέβεζας (20/02/2020)
1ος Φοιτητικός διαγωνισμός "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" (12/02/2020)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων (Διεθνής) Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρων καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (15/01/2020)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (11/12/2019)
Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ.» του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ. (01/11/2019)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ψυχρής ασφάλτου ΔΕ Πρέβεζας» (15/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και τροφοδότησης με πληροφορίες του web-site του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (CPV:72400000-4), στα πλαίσια υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 2 του έργου με τίτλο: “Certificatio (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών συλλογής δειγμάτων τοπικών ποικιλιών λαδιού στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (18/10/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εξωτερικών υπηρεσιών παραγωγής πληροφοριακού υλικού για την τροφοδότηση του website και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου FRESH WAYS (18/10/2019)