Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση επτά ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019 (26/03/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση τεσσάρων μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου (15/03/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα (12/03/2018)
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (27/02/2018)
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών: "για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας" (28/11/2017)
Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ (CPV 45231300-8) με προϋπολογισμό 274.691,49 ΕΥΡΩ (09/11/2017)
Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 169.354,79 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (Σύνολο: 209.999,94 €) (03/11/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΤΕΙ Ηπείρου (20/10/2017)
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια μελανιών και toner για τους εκτυπωτές του Δήμου Πρέβεζας έτους 2017" (25/09/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια κολλών αναφοράς με ειδική σήμανση για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου (06/09/2017)