Διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2018-2020" (19/06/2018)
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης,αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας (31/05/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαστικών επισώτρων (08/06/2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας: «Προμήθεια Ειδών Διατροφής παιδικών σταθμών - δομών 2018-19» (02/05/2018)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα για τη σίτιση των φοιτητών από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2021 (27/04/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση επτά ανελκυστήρων κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2018-2019 (26/03/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την συντήρηση τεσσάρων μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου (15/03/2018)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα (12/03/2018)
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (27/02/2018)
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών: "για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας" (28/11/2017)