Διαγωνισμός για την "Προμήθεια ειδών δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων Δ.Ε. Φαναρίου - Προμήθεια υδρομέτρων" του Δήμου Πάργας (23/06/2017)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου (09/06/2017)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και fan coils ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2017 (23/05/2017)
Περίληψη Διακήρυξης Αποψίλωσης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (23/05/2017)
Περίληψη Διακήρυξης Δακοκτονίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (23/05/2017)
Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δ.Ε. Πρέβεζας και Δ.Ε Ζαλόγγου (15/05/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την απολύμανση - απεντόμωση - μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στην Πρέβεζα και στα Ιωάννινα (08/05/2017)
Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σίτιση προσφύγων ανοικτής δομής Φιλιππιάδας (24/04/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Π.Ε. Πρέβεζας (21/04/2017)
Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2017 (13/04/2017)