Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας έτους 2018 (27/07/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της (27/07/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την παροχή της υπηρεσίας "Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019" (24/07/2018)
Προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας για την "Προμήθεια Εκπαιδευτικού και Εποπτικού υλικού" (17/07/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση κλιματισμού, ψυκτών και κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (16/07/2018)
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία (12/07/2018)
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (06/07/2018)
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την συντήρηση και τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ΠΔΕ 2018 (11/06/2018)
Διαγωνισμός του Δήμου Πρέβεζας για την "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2018-2020" (19/06/2018)
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης,αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας (31/05/2018)