Αιτήματα εισαγωγής ξυλείας, εξαρτημάτων επίπλων (Έκθεση Επίπλων Κουζίνας, Εκθεσιακός χώρος Charguia, Τύνιδα, 19/5/2013) κλειδαριών και χάλυβα. 

DOWNLOADS:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ