Δελτίο Προσφορών Νοεμβρίου 2012

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατωτέρω οίκοι του εξωτερικού, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν στην ελληνική αγορά τα αναφερόμενα είδη, ή να αντιπροσωπευθούν.

Το Επιμελητήριο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών, για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που αποστέλλουν στο Επιμελητήριο τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

DOWNLOADS:
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012