ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ


Από τα Γραφείο ΟΕΥ στην Ιταλία , ανακοινώθηκε  η εκδήλωση ενδιαφέροντος της παρακάτω εταιρίας για αγορά  παρθένου ελαιόλαδου.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την εν λόγω εταιρία .
Όνομα εταιρίας: 

 PREGIATI OLII COSTANZA

Δραστηριότητα: 

 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (295)

Διεύθυνση: 

 C.da Feotto S.P. 77 snc

Πόλη/Τ.Κ.: 

 Mezzojuso (Pa) / 90030

Χώρα: 

 ΙΤΑΛΙΑ 

Τηλέφωνο: 

 +39 3204517885

Website: 

 http://www.frantoiocostanza.it/ 

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

 info@frantoiocostanza.it 

Περιγραφή αιτήματος: 

 Αναζήτηση παραγωγών και εξαγωγέων έξτρα παρθένου ελαιόλαδου