Μπορείτε να κατέβασετε το αρχείο του διαγωνισμού από τον παρακάτω σύνδεμο.

DOWNLOADS:
Πρόσκληση