Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση του διαγώνισμου από τον παρακάτω σύνδεσμο.

DOWNLOADS:
Πρόσκληση