16/07/2019

Την ένταξή του στο 1ο Ελληνικό ναυτιλιακό cluster "Maritime Hellas" ανακοινώνει το Επιμελητήριο Πρέβεζας, μια κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Η Πρέβεζα λόγω της πλεονεκτικής γεωστρατηγικής της θέσης και της έντονης τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτόν τον δυναμικό οργανισμό που προάγει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας έργο και εξωστρέφεια. 

Στόχοι και σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Maritime Hellas:

  • Η ένταξη σε από κοινού χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Η προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού
  • Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ελληνικής ναυτιλίας
  • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας εντός και εκτός Ελλάδας
  • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της καινοτομίας και εξωστρέφειας

Το cluster αυτό δίνει βήμα στην εθνική επιχειρηματικότητα και ενοποιεί τις δυνάμεις τομέων και κλάδων οι οποίοι σήμερα –σχεδόν- ασυντόνιστα βρίσκονται συνήθως παρατηρητές των εξελίξεων, είναι βήμα δηλαδή εξωστρέφειας με οργανωμένη δομή, όραμα και στρατηγική, καλύπτοντας κενά αλλά και ελλιπείς πρακτικές του παρελθόντος.

Η ηλεκτρονική σελίδα του ελληνικού ναυτιλιακού cluster www.maritimehellas.org περιμένει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο να περιηγηθούν και να ενημερωθούν σχετικά.