09/10/2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας διοργανώνει Ομιλία-Σεμινάριο με τίτλο:«Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Ικανότητας»την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Δωδώνης 47). 

   Η βελτίωση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης, της επιχειρηματικής δράσης και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Στην ομιλία ‑σεμινάριο θα αναπτυχθεί με ποιο τρόπο οι επιχειρηματίες μπορούν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ικανότητα.