25/04/2024

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.            
            Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφής και Δημιουργικών Βιομηχανιών και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2023 μεταξύ €20.000-€300.000, δύναται να λάβουν με τη μορφή ΔΩΡΕΑΣ: παραγωγικό εξοπλισμό ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης, και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση, ύψους 9.500€.      
            Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ», καθώς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr (ενότητα «Η Δράση μας» / «Προγράμματα» / «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών») και στον σύνδεσμο https://mkoapostoli.com/η-δράση-μας/προγράμματα/πρόγραμμα-ενίσχυσης-επιχειρήσεων-συ/#toggle-id-1 .

            Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης είναι η Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.