27/03/2024

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος IPA ADRION 2021-27 , υπέβαλε ως επικεφαλής εταίρος ενός μεγάλου διακριτικού σχήματος, πρόταση χρηματοδότησης στις 30 Ιουνίου 2023 στο πλαίσιο του ειδικού στόχου RS01.1.
 Η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε ως η καλύτερη στην 1η θέση της τελικής αξιολόγησης από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος.
 Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 222 προτάσεις , από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 19 από αυτές , κάτι που επιβεβαιώνει την επιτυχία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και την ισχυρή κινητοποίηση του προκειμένου άντλησης Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων.       
 Η συγκεκριμένη πρόταση είναι διάρκειας 36 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 1.712.226 ευρώ

 Αφορά την σχεδίαση, ανάπτυξη καθώς και την πιλοτική δοκιμή ενός αειφόρου διαπεριφερειακού Cluster στην μακροπεριφέρεια της Αδριατικής -Ιονίου στον κλάδο των logistics.Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 10 εταίρους, από 6 χώρες της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος ADRION 2021-2027 και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Αλβανία, Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.