07/08/2023

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης "Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας", και καλεί επιχειρήσεις ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους δια ζώσης στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Γ. Σεφέρη 3, Πρέβεζα ΤΚ 48100) για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Το έργο απευθύνεται σε 41 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον Δ.ΥΠ.Α., τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο 

DOWNLOADS:
Πρόσκληση Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης
Αίτηση Συμμετοχής