ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)


 
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας σας ενημερώνει  ότι, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου ανακοίνωσε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης απασχολούμενων στα επισιτιστικά επαγγέλματα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων θα συλλέγονται από τα σωματεία και τις τοπικές ομοσπονδίες, θα κατατίθενται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, όπου θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τα τμήματα κατάρτισης θα διαμορφωθούν σε ομάδες των 20 έως 30 ατόμων. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 10 ώρες, θα υλοποιείται σε 2 πεντάωρα και αφορά απλούς χειριστές σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε καταρτιζόμενο που θα παρακολουθεί το σεμινάριο των 10 ωρών ανέρχεται στο ποσό των πενήντα  (50) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου (Ιωάννινα: 2ο χλμ. Λεωφόρου Πανεπιστημίου, τηλ.: 2651044727, Fax.: 2651044541, e-mail: kekhpeirou@ath.forthnet.gr).

 

Σας επισυνάπτουμε την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε υποψήφιο καταρτιζόμενο.

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΕΤ