Σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους

Η Ένωση Φορέων, που αποτελείται από  

  • το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), συντονιστής της Ένωσης
  • το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),
  • το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ),
  • το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ),
  • τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ


σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και ΕΥΔ ΕΠΑΕ), ξεκινά την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων κατάρτισης για εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με στόχους την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση  της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σε μία περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης, υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας καθώς και κλεισίματος δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, η προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέσα  για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια κατάρτισης που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων είναι τα ακόλουθα:

«Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης»
«Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία»
«Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων»
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων»
«Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση»
«Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)»
«Γενική Οικονομική Εκπαίδευση»
«Οργανωτικές Ικανότητες»
«Ικανότητα επικοινωνίας»
«Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 40 ώρες.
Οι δράσεις κατάρτισης ξεκίνησαν ήδη (Δεκέμβριος 2012) και θα διαρκέσουν μέχρι το Σεπτέμβριο 2014.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 3 εργαζόμενους). Συνολικά προβλέπεται να καταρτιστούν 19.320 άτομα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Οι συμμετέχοντες θα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης.  Για τις ανάγκες του έργου αναπτύχθηκε σύγχρονο, εξειδικευμένο και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό. Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα γίνει σε πιστοποιημένες δομές σε όλη ην Ελλάδα και θα αξιοποιηθούν πιστοποιημένοι και έμπειροι ανά αντικείμενο εκπαιδευτές ενηλίκων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 Περισσότερες πληροφορίες:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ: http://www.imegsevee.gr, τηλ.: 210 8846852
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ : http://www.inegsee.gr, τηλ.: 210 3327734-5
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ : http://www.esee.gr, τηλ.: 210 3259170
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: https://www.iekemtee.gr, τηλ.: 210 2118001644