Πρεσβεία της Ελλάδος - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο: