Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τις θέσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, κ. Λεωνίδα Νταλαμάγκα, στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» σχετικά με την οικονομική κρίση στον νομό μας.

-Πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο νομό Πρέβεζας; Ποιες οι προτάσεις και οι κινήσεις σας για την έξοδο των επιχειρήσεων της περιοχής όσο γίνεται με λιγότερες πληγές από την κρίση;

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης από την αρχή του νέου έτους, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά και στις επιχειρήσεις του Νομού μας. Η εικόνα που έχουμε όμως δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί έχουμε αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό.

Το ενδιαφέρον μας για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, έχει επικεντρωθεί στους πιο κάτω άξονες:

  • Πάταξη του παραεμπορίου με πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Νομού μας βοηθώντας να συμμετάσχουν σε εκθέσεις, καθώς και την προώθηση των προϊόντων τους μέσα από τη σελίδα του επιμελητηρίου μας, για την οποία μάλιστα έχουμε καταθέσει πρόταση στην Ψηφιακή Σύγκλιση, «Ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce στο Νομό Πρέβεζας για την προβολή, πιστοποίηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων».
  • Την άμεση ενημέρωση των μελών μας για την αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις-μέλη μας, των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013).-Πως κρίνετε τις μέχρι σήμερα κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των επιχειρήσεων από την κρίση;

Τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την πολιτεία μέχρι σήμερα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά όμως πρέπει να παρθούν και άλλα με αποφασιστικότητα.

  • Τα κεφάλαια κίνησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ είναι μια πολύ σοβαρή βοήθεια για τις ΜΜΕ της χώρας μας.
  • Η πάταξη της φοροδιαφυγής με δραστικά μέτρα για το παραεμπόριο και κατάργηση του άδικου μέτρου της συνάφειας, μέτρο με το οποίο βάζει στο ίδιο καζάνι τους έντιμους επιχειρηματίες με αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
  • Η μείωση του φόρου των παρεπιδημούντων, είναι ένα σημαντικό μέτρο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Η προδημοσίευση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, ξεκίνησε. Θα πρέπει να ενισχυθούν μέσα απ' αυτούς τους πόρους περισσότερο οι επιχειρηματίες της περιφέρειας και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις της Ηπείρου και του Νομού μας, αυξάνοντας έτσι τους ρυθμούς ανάπτυξης της περιοχής. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι, οι εκταμιεύσεις των επιδοτήσεων δεν θα πρέπει να καθυστερούν, γιατί η καθυστέρηση αυτή είναι πολύ επώδυνη για τις ΜΜΕ, ειδικά εν τω μέσω της υφιστάμενης κρίσης.-Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κλάδοι-κλειδιά, που στηρίζουν το εξωστρεφές και ανταγωνιστικό προφίλ της περιοχής και οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν;

Στο νομό Πρέβεζας, όπως άλλωστε και στους περισσότερους νομούς της Ελλάδας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Άρα, για να αντεπεξέλθουν στο ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να στηριχθούν  σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για να προάγουν συνεχώς την καινοτομία, την  γνώση, την ποιότητα και την βέλτιστη επιχειρηματική δράση. Επίσης, το τουριστικό προϊόν του Νομού μας, οι υπηρεσίες καθώς και ο πρωτογενής τομέας, αποτελούν τους βασικότερους κλάδους που χαρακτηρίζουν το προφίλ της περιοχής μας.

  • Το τουριστικό προϊόν αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα βασικά στηρίγματα της τοπικής οικονομίας, το οποίο εκτός από τον υφιστάμενο μαζικό τουρισμό πρέπει να αξιοποιεί όλους τους τοπικούς πόρους και προϊόντα (π.χ. λάδι, γαλακτοκομικά, κτλ.), καθώς επίσης και τον εναλλακτικό τουρισμό.
  • Ο Πολιτισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού που βοηθούν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έτσι συνεργεί στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής μας τόσο μέσα από την προστασία και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, όσο και μέσα από την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού.
  • Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για δυνατότητες ανάπτυξης, οι οποίες να περιλαμβάνουν τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών προσανατολισμένων στις ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στον πρωτογενή τομέα, καθώς και την ύπαρξη κινήτρων ή επιδοτήσεων και ενισχύσεων.-Πόσο θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και η προώθηση των άλλων μεγάλων έργων υποδομής; Τι άλλο προτείνετε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας;

Η γεωγραφική και γεωπολιτική θέση του Νομού της Πρέβεζας, το ανάγλυφο του εδάφους της καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο - σύστημα προσβάσεων, προσέδιδε για χρόνια στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηριστικά απομόνωσης και μειονεκτικότητας. Με την ολοκλήρωση όμως της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Οδού και πολύ περισσότερο δε με την ολοκλήρωση της ΙΟΝΙΑΣ Οδού, την οποία προσδοκούμε, αναμένεται η διάχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Νομού και η άρση καταστάσεων αποκλεισμού και απομόνωσης, με τρόπο ώστε να καταστεί ο τόπος μας ανταγωνιστικός και να εξελιχθεί σε πόλο οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.  Η αξιοποίηση του Εμπορικού λιμανιού της Πρέβεζας, η ανάπτυξη της Βιομηχανικής περιοχής, αλλά και η δημιουργία κεντρικού άξονα που θα τα συνδέει με την ΙΟΝΙΑ οδό, είναι έργα υψίστης σημασίας που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.