Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδα Νταλαμάγκα προς τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, Δήμαρχο Πρέβεζας, με θέμα το παράνομο εμπόριο ιχθύων στην παραλία της πόλης.

DOWNLOADS:
Επιστολή για ιχθυοπώλες