Επιστολή της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας.

DOWNLOADS:
Επιστολή