Συνημμένα σας διαβιβάζουμε εγκύκλιο, αίτηση συμμετοχής κλπ. έγγραφα για την Επιχειρηματική Αποστολή που οργανώνει το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως στην Αίγυπτο (Κάιρο, Αλεξάνδρεια και Μπεχέιρα)από 26 έως 31 Οκτωβρίου 2014, για ενημέρωσή σας.

Η αποστολή θα καλύψει όλους τους τομείς του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου.

Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Για διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες:

Λεωφ. Κηφισίας 180-182  / 154 51 Νέο Ψυχικό /Αθήνα (4οςόροφος). Τηλ.210-6711210/6773428(εσωτ.109) / Fax:2106746577.

 www.arabhellenicchamber.gr κεντρικό e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr

DOWNLOADS:
Αίτηση συμμετοχής
Προβολή
Απλή καταχώρηση
Κανονισμός συμμετοχής