Δελτίο Ζητήσεων και Προσφορών Δεκεμβρίου 2012

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατωτέρω οίκοι του εξωτερικού, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να ζητήσουν και να προσφέρουν από την ελληνική αγορά τα αναφερόμενα είδη.

  Το Επιμελητήριο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων ζητήσεων και προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών, για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που αποστέλλουν στο Επιμελητήριο τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

 

 

DOWNLOADS:
Δελτίο Ζητήσεων και Προσφορών Δεκεμβρίου 2012