ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ


Από τα Γραφείο ΟΕΥ , ανακοινώθηκαν η εκδήλωση ενδιαφέροντος των παρακάτω εταιριών για αγορά ελληνικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τις εν λόγω εταιρίες .

Όνομα εταιρίας: 

 Jacques-Yves Lufau

Δραστηριότητα: 

 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα - Άλλα (2123)

Διεύθυνση: 

 41 rue du Village

Πόλη/Τ.Κ.: 

 LE VAL SAINT-GERMAIN / 91530

Χώρα: 

 ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: 

 0030-164590643

ΦΑΞ: 

 0030-164590542

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

 lufau@orange.fr 

Περιγραφή αιτήματος: 

 Ο κύριος Jacques Yves Lufau επικοινώνησε με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Παρισίων και ζήτησε παρθένο ελαιόλαδο για σαλάτα και για μαγείρεμα στις ακόλουθες ποσότητες. 500.000 λίτρα/ χρόνο σε εμπορευματοκιβώτια (container) των 50 ποδιών/ ανα μήνα συσκευασμένα σε βαρέλια των 50 ή των 100 λίτρων, για εισαγωγή στην Σαιγκόν (Ho Chi Ming City) Vietnam.