ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιωάννινα,24/3/2011


Από το Γραφείο ΟΕΥ  στην N Κορέα, ανακοινώθηκε  η εκδήλωση ενδιαφέροντος της παρακάτω εταιρίας για αγορά ελαιολάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την  εν λόγω εταιρία :

Όνομα εταιρίας:   Daesang Corporation
Δραστηριότητα:   Λίπη και λαδιά ζωικά ή φυτικά. προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης (15)
Διεύθυνση:   Daesang Corporation Quality Management Division Planning Team Ms. Hyunju Shin hjshin@daesang.co.kr
Πόλη/Τ.Κ.:   Σεούλ / .
Χώρα:   ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ 
Τηλέφωνο:   82-2-2220-9830
ΦΑΞ:   82-2-2220-9666
Ηλ.Ταχυδρομείο:   hjshin@daesang.co.kr 
   
Περιγραφή αιτήματος:   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Daesang Corporation / Quality Management Division / Planning Team Ms. Hyunju Shin Tel 82-2-2220-9830 Fax 82-2-2220-9666 hjshin@daesang.co.kr Ενδιαφέρεται για ελαιόλαδο