ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Από το Γραφείο ΟΕΥ  στην Γαλλία, ανακοινώθηκε  η εκδήλωση ενδιαφέροντος της παρακάτω εταιρίας για αγορά :Λαβράκι/τσιπούρα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την  εν λόγω εταιρία: 

Πληροφορίες εταιρίας

Όνομα εταιρίας: 

 SCAPMAREE

Δραστηριότητα: 

 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (16)

Διεύθυνση: 

 1 rue des Antilles Entrepot 113-Baiment I2

Πόλη/Τ.Κ.: 

 Rungis / 94538

Χώρα: 

 ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: 

 +33-145607373

ΦΑΞ: 

 +33-145607378

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

 achat@scapmaree.fr 

Περιγραφή αιτήματος: 

 Ο κύριος Stephane Condallier de Tugny επικοινώνησε με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων και αναζήτησε ελληνικές εταιρειες ιχθυοκαλλιέργειας που ειδικεύονται στην παραγωγή λαβρακιού και τσιπούρας προκειμένου να τα εισάγουν στη Γαλλία και ειδικότερα στην Κεντρική Αγορά Φρέσκων Τροφίμων του Παρισίου - Rungis. Επισυνάπτεται το αίτημά του στη γαλλική γλώσσα.