Ενδιαφέρον τυνησιακής εταιρίας Shamsy για εισαγωγή θερμοσιφώνων από την Ελλάδα

Η τυνησιακή εταιρία

Shamsy company, θυγατρική του Ομίλου AREM,

8, rue 8601, Zone Industrielle, Charguia 1

1080 Tunis

Tel +216 71808835,  21351277

Fax :+216 71806125

E-mail: L.BENHAMIDA@aremgroup.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα  Lobna BENHAMIDA


ενδιαφέρεται για εισαγωγή από την Ελλάδα ηλιακών θερμοσιφώνων.


Το αίτημα έχει ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο AGORA του Yπουργείου Εξωτερικών στη διεύθυνσηhttp://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&cid=109&xcc=all.


Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται μια ώρα πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους χειμερινούς μήνες.