Προκηρύξεις και Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δημοσίευσε την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010, τις Προκηρύξεις και Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα«Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».