Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2010

Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γρα??ατεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και ΕΦΕΠΑΕ
                

Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/6/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/11/2010
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 15.000.000 €