Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010  

Εκδούσα Αρχή: Γ. Γ. Β - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και ΕΦΕΠΑΕ                                                                                                                             

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 200.000.000€