Ξεκινά σήμερα, 21.04.2011 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκ ευρώ στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31.05.2011 τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά (στις παρακάτω ιστοσελίδες), και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Επίσης, στα μέσα Μαΐου αναμένεται η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για την επιχειρηματικότητα των νέων και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (clusters). Η υποβολή για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ € ξεκινά  21.04.2011 και διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι η πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων στο νέο επενδυτικό νόμο  είναι ύψους 2,24 δις € φοροαπαλλαγών και 800 εκ € επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (για το πρώτο εξάμηνο του 2011, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών καθεστώτων).

Οι επενδυτές καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, όπως οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.).

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησής του μέσω διαδικτύου. Τα έγγραφα που απαιτούνται από τους υποψήφιους επενδυτές είναι πολύ λιγότερα και τυποποιημένα, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για ουσιαστικό έλεγχο με αντικειμενικά κριτήρια.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις παρακάτω ιστοσελίδες, ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ηλεκτρονική Υποβολή»:


- http://www.mindev.gov.gr/, (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας)

- www.investingreece.gov.gr, («Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»)

- www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων)


Δείτε εδώ:

Εγκύκλιο Σύστασης και Λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου

Χρηστικές πληροφορίες για τους υποψήφιους επενδυτές