Το Επιμελητήριο Πρέβεζας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργάνωσαν το Α' φοιτητικό διαγωνισμό συγγραφής επιστημονικής εργασίας με θέμα "Επιχειρηματική Καινοτομία" ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2019 και βραβεύτηκαν οι τρεις (3) καλύτερες εργασίες των παρακάτω φοιτητών:

DOWNLOADS:
AΛΚΙΝΟΟΣ ΚΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ