Μπορείτε να κατεβάσετε την Προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο

DOWNLOADS:
Προκήρυξη