15/02/2019 - "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση" και "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις"
01/02/2019 - Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνορια
23/01/2019 - Orange Grove: Νέο πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης στους τομείς της Διατροφής και της Αγρό-Τεχνολογίας
11/01/2019 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων, αναπτύχθηκε η «Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Δικτύωσης» η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην
11/01/2019 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων EUGateway 2019
27/12/2018 - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο 1ο Ελληνικό ναυτιλιακό cluster “Maritime Hellas”
10/12/2018 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας προσκαλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του στην ενημερωτική εκδήλωση του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Ο ΟΑΕΔ Αλλάζει" που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 18:00
07/12/2018 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας υπενθυμίζει τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού των επιχειρήσεων
07/12/2018 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για ένα νέο πρόγραμμα, το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες
06/12/2018 - Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίσουν την πληροφόρηση ατόμων με οπτική αναπηρία