Η Διοικητική Επιτροπή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των εκλεγμένων αντιπροσώπων και επιμελείται τα καθημερινά θέματα του Επιμελητηρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΣ Πρόεδρος
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ Α΄ Αντιπρόεδρος
3 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ Β΄ Αντιπρόεδρος
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΠΟΚΗΣ  Γενικός Γραμματέας
5 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΝΑΝΟΣ  Οικονομικός Επόπτης