ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2682024618 (Τηλέφωνο Προέδρου)

2682029414 (Τηλεφωνικό Κέντρο)

2682089809 (Ενημέρωση Προγραμμάτων)

2682029283 (Φαξ)