Διεύθυνση:   Μπουμπουλίνας

Τηλέφωνο:   26840 22037

Fax:            26840 22037