17/10/2018 - Διεθνή Βραβεία Μελιού Λονδίνου-London International Honey Awards (LIHA 2019) Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων σας!
10/10/2018 - Έγκριση του έργου με τίτλο: "Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ - AUTHENTIC - OLIVE - NET FRESH WAYS" στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασί
27/09/2018 - Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
26/09/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στα πλαίσια του έργου FRESH WAYS, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2014-20
24/09/2018 - Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
07/09/2018 - Πρόσκληση στο Περίπτερο του Επιμελητήριου Πρέβεζας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-16 Σεπτεμβρίου 2018)
04/09/2018 - Ενημέρωση για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε προσκλήσεις Δράσεων
28/08/2018 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη για την στελέχωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
21/08/2018 - Στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 08-16/09/2018 το Επιμελητήριο Πρέβεζας
07/08/2018 - Απολογισμός Δράσεων 2017