Τηλέφωνο:
26820-29414

Fax:
26820-29283

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Επιμελητήριο Πρέβεζας
ΔΩΔΩΝΗΣ 47,
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
info@prevezachamber.gr


Φόρμα Επικοινωνίας